کاربرد شمع های سانتریفیوژ

کاربرد شمع های سانتریفیوژ

کاربرد شمع های سانتریفیوژ

 

•    پایه پل هل بصورت شمع ستون یا پی عمیق
•    ساختمانهای بلند مرتبه
•    مخازن نفتی، گازی، تصفیه خانه و آب و فاضلاب
•    آب شیرین کن ها
•    سازه های دریایی و اسکله ها
•    فونداسیون تجهیزات در صنایع فولاد، نفت ، گاز و پتروشیمی
•    کاهش پتانسیل روانگرایی
•    بهسازی خاک در پس کرانه سواحل
•    پرده آب بند

 

ارتباط با ما

بستری استوار برای احداث سرمایه های ملی